NOFs interne spesialiteter

NOFs bransjeinterne spesialiteter

Norges Optikerforbund har følgende bransjeinterne spesialiteter:

» Spesialist innen allmennoptometri
» Spesialist innen ortoptikk og pediatrisk optometri
» Spesialist innen synspedagogikk og synsrehabilitering


Ingen andre enn godkjente bransjeinterne spesialister kan knytte spesialist-begrepet opp mot sin yrkestittel.

Spesialisttittelen skal benyttes på følgende måte:

Ola Nordmann    Ola Nordmann
Autorisert optiker    Autorisert optiker
Spesialist i ortoptikk og pediatrisk optometri    Spesialist i allmennoptometri    Spesialist innen synspedagogikk og synsrehabilitering


Bransjeinterne spesialister har ikke noen form for monopol når det gjelder fagutøvelse, da regulering av dette i hovedsak ligger i Helsepersonellovens forsvarlighetsprinsipp.

Søknad om å bli spesialist gjøres via Norges Optikerforbunds spesialitet- og kompetanseråd etter enhver tids gjeldende regler. Det er en forutsetning at man har norsk autorisasjon som optiker, og at man er medlem av Norges Optikerforbund.

Søk her!

Min sideGlemt passord?